Hướng dẫn kiểm tra hành trình đơn hàng

Hướng dẫn kiểm tra hành trình đơn hàng

1.Giao diện di động

Bước 1 : nhấn vào nút 3 gạch

Bước 2: nhấn vào kiểm tra đơn hàng

Bước 3: nhập số điện thoại đã mua hàng hoặc email để kiểm tra hành trình đơn hàng cũng như nhà vận chuyển

 

2. Đối với giao diện máy tinh

Bước 1: nhấn vào mục kiểm tra đơn hàng

Bước 2: nhập số điện thoại đã mua hàng hoặc email để kiểm tra hành trình đơn hàng cũng như nhà vận chuyển

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng

0933809670